Recent Entries

  • Hoa bỉ ngạn là giống hoa đặc biệt

    Hoa bỉ ngạn là giống hoa đặc biệt gắn với nhiều truyền thuyết và chuyện tình bi ai. Hoa bỉ ngạn 3 màu sắc chính là đỏ, vàng, trắng nhưng màu đỏ thường được thấy và trồng nhiều nhất. Hoa bỉ ngạn màu trắng còn gọi l&agra...