Recent Entries

  • Do Trung Duong Viking

    Mình cũng may mắn được dự Hội đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh với đỗ trùng dương tập đoàn viking, lại là người mình rất hâm mộ nên cả buổi chăm chú nhìn anh mãi. 1. Mìn...